Добродошли на сајт синдиката Дирекције "Колубаре"

Огласна табла

Активности

Рекреација

Приоритет за упућивање на рекреацију имаће радници са дужим радним стажом и који нису или су мањи број пута користили рекреацију за време свог радног стажа.

Рехабилитација

Рехабилитација радника Дирекције Басена “Колубара” Лазаревац за текућу годину. Приоритет за упућивање на рехабилитацију имаће радници са тежим обољењем, дужим радним стажом и који нису или су мањи број пута користили рехабилитацију за време свог радног стажа.

Излети

Организовање излета је још једна од традиционалних активности Синдикалне организације Дирекције РБ “Колубара”, чији је циљ упознавање културне баштине, природних лепота и других обележја наше земље и земаља окружења.

Предлози и сугестије

Уколико имате предлоге, сугестије и питања слободно нам се обратите.
Ту смо за Вас!