Dokumenti

PRAVNI AKTI

  • Statut sindikata radnika EPS-a
  • Zakon o štrajku
  •  Konvencije međunarodne organizacije rada
  • Zakon o elektronskim komunikacijama
  • Pojedinačni kolektivni ugovor
  • Pravila o radu SO Direkcije RB “Kolubara”
  • Izborna pravila SO Direkcije RB “Kolubara”
  • Izmena izbornih pravila u skladu sa odlukom Ustavnog suda

Kolektivni ugovor

Pravilnik

Sistematizacija (Šema)

Sitematizacija (Opis poslova)

Sporazum (Radni učinak)

FORMULARI

 Образац за учлањење у касу узајамне помоћ

Образац за ишчлањење из касе узајамне помоћи

Образац за улагање у касу узајамне помоћи

Молба за зајам из касе узајамне помоћи

Образац за позајмицу

FOND SOLIDARNOSTI

Правилник фонда

 Статут фонда

 Захтев за помоћ

 Приступница фонду