Izvršni odbor

IZVRŠNI ODBOR ODBORA SO DIREKCIJE RB “KOLUBARA” LAZRAREVAC

Izvršni odbor je izvršni organ Odbora Sindikata Direkcije Basena “Kolubara” Lazarevac, koga čine:

·         predsednik Odbora, koji je po funkciji i predsednik Izvrnog odbora,

·         potpredsednik Odbora Sindikata Direkcije, i

·         predsednici Sindikalnih podružnica, koje se formiraju po Sektorima Direkcije Ogranka “Kolubara” i Sindikalne podružnice Organizacione celine “Kolubara-Projekt”.

Izvršni odbor Odbora Sindikata Direkcije Basena “Kolubara” ima 6 članova, uključujući predsednika I potpredsednika Odbora Sindikalne organizacije.

Fotografije i lični podaci članova Izvrnog odbora dati su na prethodnoj strani prilikom predstavljanja članova Odbora Sindikalne organizacije, a ovde ćemo navesti samo imena članova Izvršnog odbora i Sektor Organizacione celine Direkcije Ogranka “Kolubara” u kome su zaposleni:

1.    Mijatović Dejana, predsednik, Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove,

2.    Stanojević Božidar, potpredsednik, Sektor za finansijsko-knjigovodstvene  poslove

3.    Živanović Slavica , Sektor za komercijalne poslove,

4.    Živanović Snežana, Sektor za fininansijsko-knjigovodstvene poslove,

5.    Milošević Miloš , Sektor za AOP,

6.    Radosavljević Tamara, Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove

ADMINISTRACIJA SO DIREKCIJE RB “KOLUBARA” LAZAREVAC

 

ILIĆ IVANA, PREDSTAVNIK U FONDU SOLIDARNOSTI

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

063-271119

ĐURIČIĆ MILICA, BLAGAJNIK- Sector za finansijsko-knjigovodstvene poslove

064-2988889

ŠOLTIŠ OLIVERA – ADMINISTRATIVNI RADNIK

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

064/8009343, 011/8127-57

POPOVIĆ SLOBODAN, BLAGAJNIK KASE UZAJAMNE POMOĆI

Tamnava-Istok

064/800-9339