Komisije odbora

NADZORNI ODBOR I STALNE KOMISIJE-RESORI 

NADZORNI ODBOR SINDIKATA DIREKCIJE BASENA  “KOLUBARA”

Milanović Jasmina, predsednik, , Sektor za ekonomsko-planske poslove

Vićentijević Gordana , Sektor za komercijalne poslove

Jovanović Tatjana , Sektor za proizvodno-tehničke poslove

Vasić Bojana , Sektor za istraživačko-razvojne poslove

Mitrović Slavoljub , Sektor za rekreativno-sportske aktivnosti

 

STALNE KOMISIJE-RESORI

resor ZA RAZVOJ, INFORMISANJE I SARARDNJU SA DRUGIM SINDIKATIMA:

Živanović Snežana, predsednik

Živanović Slavica, član

Radosavljević Tamara, član

resor ZA EKONOMSKA PITANJA I KOLEKTIVNO UGOVARANJE:

Stanojević Božidar , predsednik

Petković Ivan, član

Stanojević Dragana, član

resor ZA RADNO-PRAVNU ZAŠTITU I NORMATIVNA PITANJA:

Radosavljević Tamara,  predsednik

Mijatović Dejana, član

Stanojević Dragana, član

resor  ZAŠTITe NA RADU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Živanović Slavica, predsednik

Radosavljević Tamara,  član

Stanojević Dragana, član

Milošević Miloš,  član

Živanović Snežana, član

resor ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I STANDARD:

Milošević Miloš ,  predsednik

Stanojević Dragana, član

Živanović Slavica, član

Radosavljević Tamara,  član

Petković Ivan, član

resor ZA SPORT, REKREACIJU I KULTURU

Stanojević Dragana, predsednik

Radosavljević Tamara,  član

Živanović Slavica, član

Milošević Miloš,  član

Petković Ivan, član