Kontakt

Sindikalna organizacija Direkcije RB “Kolubara”

Karađorđeva 25

11550 Lazarevac

E-mail:   sindikatdirekcije@open.telekom.rs

Web adresa: www.sindikatdirekcije.org.rs

Broj telefona/fax: 011/8127-572 i 011/785-50-94

PIB: 102451677

Matični broj: 17743244

Registarski broj: 000 503 662

Tekući račun: 180-1491210007630-30