Контакт

Синдикална организација Дирекције РБ "Колубара"
Карађорђева 25 11550 Лазаревац

Број телефона/факс

011/8127-572 i 011/785-50-94

Имејл:

sindikatdirekcije@open.telekom.rs

ПИБ: 102451677

Матични број: 17743244

Регистарски број: 000 503 662

ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО