Organi funkcije

 

Sindikalna organizacija Direkcije Basena  “Kolubara” Lazarevac ima sledeće organe:

1.    Odbor Sindikalne organizacije

2.    Izvršni odbor Odbora Sindikalne organizacije

3.    Nadzorni odbor Sindikalne organizacije

ODBOR SO DIREKCIJE BASENA  “KOLUBARA”LAZAREVAC

Odbor SO je najviši organ Sindikalne organizacije Direkcije Basena  “Kolubara”, koga čine izabrani predstavnici po Sektorima Direkcije Ogranka “Kolubare” i Organizacione celine “Projekt”, plus Predsednik i zamenik Predsednika Odbora SO.

Odbor ima 8 članova, uključujući predsednika i potpredsednika Odbora SO.

PREDSEDNIK ODBORA SO DIREKCIJE BASENA “KOLUBARA”

 

 

MIJATOVIĆ DEJANA, PRAVNIK

Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/800-9330, 064/8270-923

 POTPREDSEDNIK ODBORA SO DIREKCIJE BASENA “KOLUBARA”

 

 

STANOJEVIĆ BOŽIDAR , EKONOMSKI TEHNIČAR

Sektor za Finansijsko-knjgovodstvene poslove

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/800-9325, 011/8127-572

 

RADOSAVLJEVIĆ TAMARA, POLITIKOLOG

Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/800-9344,

 

 

ŽIVANOVIĆ SLAVICA, EKONOMSKI TEHNIČAR

Sektor za komercijalne poslove

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/800-9326

 

 

ŽIVANOVIĆ SNEŽANA, EKONOMSKI TEHNIČAR

Sektor za finasijsko-knjigovodstvene poslove

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/800-9342

 

 

MILOŠEVIĆ MILOŠ, DIPL.EKONOMISTA

Sektor za AOP

po funkciji i član Izvršnog odbora SO

064/2388-862

 

 

STANOJEVIĆ DRAGANA , RUDARSKI TEHNIČAR

Organizaciona Celina “Projekt”

064/4582-177

 

 

PETKOVIĆ IVAN,

Sektor za finasijsko-knjigovodstvene poslove

064/800-9324