Rehabilitacija

Rehabilitacija radnika Direkcije Basena “Kolubara” Lazarevac za tekuću  godinu biće realizovana u istim banjskim mestima kao i prošlih godina . Prioritet za upućivanje na rehabilitaciju imaće radnici sa težim oboljenjem, dužim radnim stažom i koji nisu ili su manji broj puta koristili rehabilitaciju za vreme svog radnog staža.

REHABILITACIJA 2023.DOKUMENTA ZA REHABILITACIJU:

Obrazac prijave za rehabilitaciju – 2023.

Zahtev za plaćeno odsustvo za rehabilitaciju

Kriterijumi o načinu raspodele rehabilitacije I rekreacije zaposlenih namenjenih za prevenciju radne invalidnosti videti  OVDE.

ARHIVA:

REHABILITACIJA 2022.