Rekreacija

  • Prioritet za upućivanje na rekreaciju imaće radnici sa dužim radnim stažom i koji nisu ili su manji broj puta koristili rekreaciju za vreme svog radnog staža.

 

JESENJA REKREACIJA 2023.

Obaveštenje za jesenju rekreaciju

Jesenja rekreacija – destinacije:

 

LETNJA REKREACIJA 2023.

Spisak za letnju rekreaciju – avgust

Obaveštenje za letnju rekreaciju

Letnja rekreacija – destinacije:

 
 

PROLEĆNA REKREACIJA 2023.

 

Spisak za prolećnu rekreaciju

Obaveštenje za prolećnu rekreaciju

Prolećna rekreacija – destinacije:

DOKUMENTA ZA REKREACIJU:

– Prijava za rekreaciju 2023.

– Zahtev za plaćeno odsustvo za rekreaciju